DIAMOND CLARITY

Diamond clarity adalah tingkat kejernihan yang terdapat pada batu berlian.

Berikut ini merupakan jenis-jenis clarity:

FL, IF

Flawless, Internally Flawless: Tidak terdapat kecacatan pada berlian atau berlian sempurna. Sangat langka.

FL - IF

VVS1, VVs2

Very, Very Slightly Included: Sangat sulit untuk melihat kecacatan pada berlian menggunakan microscope dengan perbesaran dibawah 10x. Kualitas yang sangat bagus untuk berlian.

VVS

VS1, VS2

Very Slightly Included: Kecacatan batu berlian tidak dapat dilihat tanpa menggunakan alat bantu. Harganya lebih murah dibandingkan VVS.

VS

SI1, SI2

Slightly Included: Kecacatan pada berlian dapat dilihat menggunakan microscope dengan perbesaran dibawah 10x dan kadang-kadang dapat dilihat tanpa menggunakan alat bantu. Kualitas batu berlian yang cukup bagus.

SI

I1

Included: Kecacatan pada berlian dapat dilihat tanpa menggunakan alat bantu. Kualitas berlian cukup buruk.

I1

I2, I3

Whizliz tidak menyediakan berlian dengan clarity I2 dan I3. Kualitas berlian yang buruk.

I2 - I3